Syjonistyczni Żydzi urzadzają manifestację w Pradze

Dzisiaj, 17 listopada w stolicy Czech Żydzi urządzają manifestację przeciw prezydentowi M.Zemanowi. Dlaczego – ? – informuje o tym żydowska gadzinówka Michnika. Okazuje się, że można wykorzystać żydo-media jako źródło informacji, pod warunkiem nałożenia na ich przekaz filtru, który spełni warunek swoistego translatora: to co złe dla syjonistów jest dobre dla europejskich narodów.

Bilans kosztów członkostwa Polski w UE

                                          Wstęp       „Bilans kosztów członkostwa Polski w UE” pojawił się na stronach Internetu w Maju 2006 r. Drukowała go także Myśl Polska nr 30-31 z 23 – 30.07.2006